התוכן העיקרי

הודעת התראה

קבלן בניין עד מפתח

בניה עד מפתח פירושה התקשרות עם קבלן אחד כאשר הקבלן הופך ל- 'קבלן-על', והוא מרכז את כל העבודות. למעשה, הוא מתווך בין היזם לבין כל אנשי המקצוע- מקבלן השלד עד אחרון אנשי הגמר.

יתרונות:

  • היזם מתקשר חוזית עם קבלן אחד בלבד ולא עם כל בעל מקצוע לחוד. מדובר בחיסכון עצום של הזמן הנחוץ לביצוע ההתקשרויות הנפרדות במהלך הבניה.
  • נוח יותר לתת משוב על איכות הביצוע באופן מרוכז מול אדם אחד להבדיל מבקרה נפרדת על כל בעל מקצוע.
  • ניתן להניח שבעלי המקצוע יבצעו עבודה טובה במטרה לא להסתכסך עם הקבלן שמספק להם עבודות נוספות.
  • 'קבלן-העל ' הופך למנהל העבודה באתר- עובדה המקלה על היזם את ניהול הבניה ומוריד ממנו את נושא הבטיחות.